Probas de nivel para cursos Android CRF ASOLIF

Para comprobar como serán as probas de nivel onde o CRF confirmará que se posúen os coñecementos adecuados para acceder aos distintos niveis (Esencial e Profesional), realice este cuestionario.

Por suposto, fágao con franqueza, sen consultas externas e no menor  prazo de tiempo que poda.

Agarde un tiempo ata que o CRF lle resposte coa calificación obtida.

Ficha do curso y oferta para matriculacións con Tegnix.

Organizadores

Organiza

Colabora

 

Participan